คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการรับข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

10/8/2564 14:17:09น. 387
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการรับข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการรับข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
นำโดยคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ , ดร.ปิยวดี โรหิตารชุน
โดยมีบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

---------------
คณะเภสัชศาสตร์


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    เภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
10/8/2564 14:17:09น. 387
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการรับข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

#เภสัชศาสตร์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน