โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การฝึกค้นหาและป้องกันความเสี่ยง”

15/8/2564 12:00:34น. 2540
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ฝ่ายควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การฝึกค้นหาและป้องกันความเสี่ยง” โดยในช่วงเวลา 9.00 – 12.00 น. ได้มีการจัดการบรรยายแนวทางปฏิบัติในการรายงานความเสี่ยงและจัดฐานกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้ฝึกการเขียนรายงานอุบัติการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในโรงพยาบาลทันตกรรมซึ่งแต่ละฐานกิจกรรมจะมีการเรียนรู้ผ่านทางสถานการณ์จำลองเพื่อให้บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติเตรียมความพร้อมในรายงานเหตุการณ์สำคัญ/อุบัติการณ์ของโรงพยาบาลทันตกรรม

ต่อมาในเวลา 13.00 – 16.00 น. ทางคณะผู้บริหาร อาจารย์และหัวหน้าสำนักงาน นำโดย ศ.คลินิก ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เดินตรวจประเมินการทำกิจกรรม 5ส ในแต่ละหน่วยงานของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมให้คำชี้แนะกับบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลทันตกรรมต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนกฤต จันทร์มล   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ทพ.ฐากูร ผาลา   
เพิ่มข่าวโดย :   thanakrit.ja@up.ac.th   
15/8/2564 12:00:34น. 2540
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การฝึกค้นหาและป้องกันความเสี่ยง”

#คณะทันตแพทยศาสตร์ #โรงพยาบาลทันตกรรม #ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ #HA
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน