คณะศิลปศาสตร์ ร่วมการประชุม “Phayao Learning City ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตคนพะเยา รวมถึงแนวทางการสมัครสมาชิก UNESCO”

19/8/2564 9:42:30น. 2144
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมการประชุม “Phayao Learning City ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตคนพะเยา รวมถึงแนวทางการสมัครสมาชิก UNESCO”

        เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และหัวหน้าโครงการ Phayao Learning City ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยทีมผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมการประชุม Phayao Learning City ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตคนพะเยา รวมถึงแนวทางการสมัครสมาชิก UNESCO” ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ Phayao Learning City จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของชาวพะเยา โดยโครงการมุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมเพื่อบรรเทาภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นในสังคม เนื่องด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยจะเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะบำบัดความเครียดแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย รวมถึงหารือแนวทางการสมัครสมาชิก องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO โดยชูความโดดเด่นของจังหวัดพะเยา ผ่านความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
        การประชุม Phayao Learning City ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Phayao Learning City และกล่าวถึง เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Route) ซึ่งประกอบขึ้นจากแหล่งการเรียนรู้ 11 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก บ้านรักขนม วัดเมืองชุม ศูนย์พัฒนาอาชีพและส่งเสริมผู้สูงอายุ อุทยานวิทยาศาสตร์ริมกว๊านพะเยา บ้านดินคำปู้จู้ โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 4 สวนนนดา บ้านสวนจานใบไม้ศิริสุข และ วัดบ้านต๊ำ ซึ่งผู้สนใจสามารถเดินทางไปตามเส้นทางดังกล่าวฯ เพื่อเรียนรู้ทักษะที่หลากหลายผ่านจุดเด่นของแต่ละชุมชน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณอัครา พรมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คุณสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศบาลเมืองพะเยา คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการ TK Park คุณณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมหารือในการประชุมดังกล่าวฯ
        โครงการ Phayao Learning City ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ข้อมูล / ภาพ: คุณมารศรี เงินเย็น ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ Phayao Learning City

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก: คุณปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


           

facebooktwitterline


ภาพ :   คุณมารศรี เงินเย็น / ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก คุณปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    คุณมารศรี เงินเย็น / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
19/8/2564 9:42:30น. 2144
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ ร่วมการประชุม “Phayao Learning City ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตคนพะเยา รวมถึงแนวทางการสมัครสมาชิก UNESCO”

#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg12 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน