สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้และแนะแนวทางเทคนิคการแพทย์onlineแก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

23/8/2564 10:08:48น. 4666
สาขาเทคนิคการแพทย์  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00-15.30 น. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และแนะแนวทางเทคนิคการแพทย์ ในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี) เพื่อเสริมสร้างความสามารถผู้เรียนทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. การบรรยายให้ความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ และการแปลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ โลหิตวิทยคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต โดยมีวิทยาการที่ให้ความรู้ทั้งหมด 3 ท่าน คือ อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ อ.ดร.ทนพญ.สุรดา เศรษฐการ และ อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์

2. การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเตรียมตัวสอบเข้า ความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับ บรรยาศการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยารวมถึงรายละเอียดการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องภายหลังการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์ (อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ อ.ดร.ทนพญ.สุรดา เศรษฐการ อ.ดร.ทนพ.เอกพจน์ พรมพันธ์) ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
23/8/2564 10:08:48น. 4666
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้และแนะแนวทางเทคนิคการแพทย์onlineแก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

#เทคนิคการแพทย์ #คณะสหเวชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UP #AHS
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน