ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัย AD Scientific Index 2021

30/8/2564 14:19:52น. 307
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัย AD Scientific Index 2021

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์

ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัย AD Scientific Index 2021.

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์.

อันดับที่ 1 Best Scienctist in the University

อันดับที่ 6 ของประเทศไทย (ด้านเภสัชศาสตร์)

อันดับที่ 59 ของประเทศไทย (ด้านกานแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

อันดับที่ 193 ของเอเชีย (ด้านเภสัชศาสตร์)?

อันดับที่ 506 ของโลก (ด้านเภสัชศาสตร์).

จากการจัดอันดับจากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021

World Scientist and University Rankings 2021.

https://www.adscientificindex.com/scientist.php?id=419204

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#Research #Innovation #Publication

#Pharmacy #Universityofphayao

#ADScientificIndex2021 ดูน้อยลง 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
30/8/2564 14:19:52น. 307
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัย AD Scientific Index 2021

#Research #Innovation #Publication #Pharmacy #Universityofphayao #ADScientificIndex2021
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน