ม.พะเยา ร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ ๔๔ ปี

30/8/2564 16:02:52น. 646
ม.พะเยา ร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ ๔๔ ปี

ม.พะเยา ร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ ๔๔ ป

จังหวัดพะเยา เดิมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๐ จังหวัดพะเยา ได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ ๗๒ ของประเทศไทย การทำบุญครบรอบการก่อตั้งจังหวัดพะเยา ได้จัดเป็นประจำทุกวันที่ ๒๘ สิงหาคมของทุกปี                  

เมื่อวันนี้ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมประเพณีเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ ๔๔ ปี ประจำปี ๒๕๖๔ นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์ เป็นประธานในพิธี และ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๔๔ รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๔ ปี ของการก่อตั้งจังหวัดพะเยา หลังจากที่แยกจากจังหวัดเชียงราย และก่อตั้งเป็นจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๐ จนถึงปัจจุบัน

 จากนั้นร่วมประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พิธีบวงสรวงเทพยาดาบูชาฤกษ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเมืองพะเยา ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 นอกจากนี้ยังมีการแสดงฟ้อนเล็บ การแสดงดนตรีป้าดแนโดยจังหวัดได้เปิดให้ประชาชนและบุคคลทั่วไป เข้าสักการะศาลหลักเมืองพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วย

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
30/8/2564 16:02:52น. 646
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


ม.พะเยา ร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ ๔๔ ปี

#วันสถาปนาจังหวัดพะเยา #ครบรอบ ๔๔ ปี
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน