คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “ห้องก้าวแรก” ปีการศึกษา 2564

1/9/2564 12:07:23น. 418
แพทย์พะเยา
     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ “ห้องก้าวแรก” ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์ และรุ่นพี่นิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมมอบเนกไท คอซอง หัวเข็มขัดและตุ้งติ้ง ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

     ซึ่งในการจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่มีความอบอุ่น ประทับใจ อันจะนำไปสู่ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ปลูกฝังให้นิสิตใหม่มีความตระหนักและภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ เสริมสร้างความมีระเบียบวินัยให้กับนิสิตใหม่ และแนะนำแนวทางให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยได้

    โครงการ “ห้องก้าวแรก” ปีการศึกษา 2564 ได้เริ่มจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้
     วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายธนวิชย์ ยะป๊อก ประธานโครงการ กล่าวต้อนรับน้องๆ ประธานสโมสรคณะแพทยศาสตร์ และประธานรุ่นปี 3 กิจกรรมรุ่นพี่ทักทายรุ่นน้อง สานสัมพันธ์พี่น้องแพทย์พะเยา กิจกรรมแนะนำเครื่องแต่งกายชุดนิสิตที่ถูกต้องและกฎระเบียบต่างๆ กิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรม
     วันที่ 6 สิงหาคม 2564 กิจกรรมพี่สอนน้องพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ (BLS) และกิจกรรมพี่สอนน้องร้องเพลง
     วันที่ 13, 20 สิงหาคม 2564 กิจกรรมแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ (วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล และกีฬาพื้นบ้าน)
     วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์ และรุ่นพี่ชั้นคลินิก มอบเนกไท คอซอง หัวเข็มขัดและตุ้งติ้ง ให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และลานกีฬาและนันทนาการอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
1/9/2564 12:07:23น. 418
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “ห้องก้าวแรก” ปีการศึกษา 2564

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน