คณะนิติศาสตร์จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงการรายงานตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563

3/9/2564 19:01:03น. 452
คณะนิติศาสตร์จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงการรายงานตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัยคณะนิติศาสตร์ รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงการรายงานตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวันฉาย โพธิ์หอม กรรมการ
3. ดร.รัติยา ฟิชเชอร์ กรรมการ

โดยรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการรายงานตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 และรับฟังผลข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
3/9/2564 19:01:03น. 452
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงการรายงานตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563

#คณะนิติศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน