กิจกรรมการนำเสนอผลงาน (Pitching) ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนจังหวัดพะเยา ฯ

4/9/2564 11:10:45น. 1718
Pitching ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน (Pitching) ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนจังหวัดพะเยา หลักสูตรกระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง กล่าวคำนิยม จากนั้นเป็นการนำเสนอ ผลงาน Prototype ของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) กลุ่มพัฒนาสินค้า OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา แยกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มอ้าซ่า ชื่อผลงาน : Thawangtong Online Market และ Thawangtong Drive thru  

2. กลุ่มwowza ชื่อผลงาน : กาดระเบียงบ้าน Home Distance Market และ มาใจกาด (MA JAI KAD) ตลาดนัด ออนไลน์คนพะเยา    

3. กลุ่มโอทอปเลอค่า ชื่อผลงาน : สะดวก และ แอพพลิเคชั่น OTOP พะเยา

4. กลุ่มJianao ชื่อผลงาน : Series Online Marketing และ ลูกแป้ง

5. กลุ่มฮิมต้า ชื่อผลงาน : ล่องต้า และ กาดฮิมต้า

6. กลุ่มกาต้า ชื่อผลงาน : กาต้าฮ่าฮิ้ว (Online On the Road) Online/Live วิทยุชุมชน และ Offline (รถแห่)

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน Prototype ประกอบด้วย

พัฒนาการจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ)

ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (นางสาวธิดา ไกรนรา)

หอการค้าจังหวัดพะเยา (นายณรงค์ สุทธิกุลบุตร)

นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ)

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบให้กับชุมชน และเพื่อสร้างนวัตกรชุมชนที่สามารถสร้างต้นแบบนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ณ ห้อง Waterside ชั้น โรงแรม M2 Hotel Waterside    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
4/9/2564 11:10:45น. 1718
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมการนำเสนอผลงาน (Pitching) ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนจังหวัดพะเยา ฯ

#Pitching ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
#sdg1 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน