ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี พ.ศ. 2564

7/9/2564 18:46:08น. 2700
ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มอบหมายให้ ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีมนำตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวนพธีรา โนราช และ นางสาวศุภลักษณ์ ศิริรัตตัญญู เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ "The Roles of Lawyers in the Conflict Resolution in Thai Society" ชิงโล่รางวัลนายกสภาทนายความพร้อมทุนการศึกษาจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ซึ่งจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรก โดยมี ตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 22 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 13 สถาบัน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ตัวนิสิตเพื่อพัฒนาตนให้เป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่ทีมีความเข้าใจในกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก และมีจิตวิญญาณในการรับใช้สังคมต่อไป    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
7/9/2564 18:46:08น. 2700
Print Friendly and PDF

ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี พ.ศ. 2564

#นิติมพ #คณะนิติศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน