กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญกองกลาง พร้อมด้วยกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ( ITA )

13/9/2564 14:55:48น. 2185
พิธีทำบุญกองกลาง กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ( ITA )

วันนี้วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด และ ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน และบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีทำบุญกองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการสร้างขวัญกำลังใจพร้อมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทยประจำกอง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่น พร้อมกันนี้ได้ร่วมรณรงค์กิจกรรมของกองกลาง ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ 
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
13/9/2564 14:55:48น. 2185
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญกองกลาง พร้อมด้วยกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต ( ITA )

#กองกลาง #ita up #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน