บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Pitching Day ภายใต้การประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา

13/9/2564 16:07:55น. 665
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม Pitching Day ภายใต้การประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง ICT 1207 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้นำเสนอในห้วข้อระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา และได้รับรางวัลในระดับ Bronze พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
13/9/2564 16:07:55น. 665
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Pitching Day ภายใต้การประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #UniversityofPhayao #ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา #LearningSpace
#sdg4 #sdg8 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน