ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ที่ผ่านการประเมินอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) ระดับ 2

14/9/2564 18:14:52น. 679
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ที่ผ่านการประเมินอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) ระดับ 2
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ที่ผ่านการประเมินอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-Professional Standard Framework: UP-PSF) ระดับ 2
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 60 (15/2564) วันพุธที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมิน ระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กฤตพร จุใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
14/9/2564 18:14:52น. 679
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นิภาภรณ์ ลาภเสถียร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ที่ผ่านการประเมินอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) ระดับ 2

#คณะนิติศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #นิติ
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน