กองกลาง (DOGA) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอระบบ UP-DMS

17/9/2564 17:44:44น. 1931
กองกลาง


           วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ด้วยการนำเสนอ ระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-DMS) ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2021 ครั้งที่ ๑ ซึ่งจัดโดย กองบริการการศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม


          นายอดิสร ผลศุภรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกลาง ผู้นำเสนอ ระบบบริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-DMS) กล่าวว่า กองกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้มีการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ UP-eDocument มาใช้ในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงระบบอย่างเรื่อยมา จนในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) ทำให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการเอกสาร เกิดความไม่คล่องตัว จึงได้พัฒนาระบบ “บริหารจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-DMS)” เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงาน การรับ-ส่งหนังสือ การเสนอ การสั่งการ และการลงนามในเอกสารด้วยลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานด้านเอกสาร กระบวนการการทำงานของระบบมีการรับรองความปลอดภัย ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่าย สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



           กิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2021 ครั้งที่ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของบุคลากรที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน Super KPIs 1.3 โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน และSuper KPIs 1.4 นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ปีงบประมาณ 2564 และการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการองค์กรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019)




 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
17/9/2564 17:44:44น. 1931
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกลาง (DOGA) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอระบบ UP-DMS

#กองกลาง #UP-DMS
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน