สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ จัดกิจกรรม “NMC Explorer : Ready to Run” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

27/9/2564 17:39:36น. 294
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม “NMC Explorer : Ready to Run” เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ก่อนฝึกปฏิบัติงานและสหกิจศึกษา ทางหลักสูตรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรู้ในด้านการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี การวางตัว และการสร้างความประทับใจให้กับสถานประกอบการ สามารถทำให้นิสิตที่กำลังจะไปฝึกงานและสหกิจศึกษา มีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมการทำงาน และนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของนิสิตและมหาวิทยาลัยต่อสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และคุณยุทธนันท์ วนไธสง ผู้ช่วยผู้กำกับ บริษัทมือสองโปรดักชั่น เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร/สาขาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
27/9/2564 17:39:36น. 294
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ จัดกิจกรรม “NMC Explorer : Ready to Run” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #University Of Phayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน