นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

27/9/2564 17:42:00น. 1920
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          กัมปนนท์ ศรีบุรินทร์ นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และภูชิต ธรรมสอน นิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ “LGBTQ+ ในองค์กรการศึกษา” และหัวข้อ “แรงกดดันการเป็นผู้นำ และการแต่งกายของบัณฑิตตามเพศสภาพในการรับปริญญา”   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
27/9/2564 17:42:00น. 1920
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน