คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากในโครงการ “ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ”

29/9/2564 17:41:50น. 215
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากในโครงการ “ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องและเหมาะสม ในโครงการ “ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นประธานในพิธีการจัดอบรม โดยมี 
ทันตแพทย์ฐากูร ผาลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย  และ ทันตแพทย์หญิงปภาวรินทร์ บุญเกิด ได้สอนสาธิตวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพช่องปากที่ดี  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนกฤต จันทร์มล   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ทพ.ฐากูร ผาลา   
เพิ่มข่าวโดย :   thanakrit.ja@up.ac.th   
29/9/2564 17:41:50น. 215
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากในโครงการ “ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ”

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะทันตแพทยศาสตร์ #โครงการ"ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ"
#sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน