สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2564” ณ งานธนาคารโลหิต กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา

1/10/2564 10:40:46น. 3231
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00-16.00 น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี  คณบดีคณะสหเวขศาสตร์ คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ซึ่งประกอบด้วย อ.ดร.ทนพญ.พิไลพร จงรวมกลาง อ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ และนางสาวพิมพร วงค์ราษฎร์ ได้พานิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จำนวนประมาณ 60 คน ไปร่วมบริจาคโลหิตและเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ งานธนาคารโลหิต กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา เนื่องในวันมหิดล 2564ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมในการปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสาธารณะและเข้าใจบทบาทหน้าที่ รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มากยิ่งขึ้น

   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร / นางสาวพิมพร วงค์ราษฎร์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
1/10/2564 10:40:46น. 3231
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2564” ณ งานธนาคารโลหิต กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา

#วันมหิดล #เทคนิคการแพทย์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน