กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM

1/10/2564 19:39:45น. 461
แนะแนวสัญจรออนไลน์
เมื่อวันที่ 29กันยายน ถึง วันที่1 ตุลาคม 2564 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom โดยมีโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เอกชัย เทียนเงิน   
ข้อมูล/ข่าว :    เอกชัย เทียนเงิน   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
1/10/2564 19:39:45น. 461
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM

#แนะแนวสัญจรออนไลน์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน