ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศน์สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

1/10/2564 22:36:27น. 1416
โครงการปัจฉิมนิเทศน์สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

          วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อแนะแนวทางการทำงานในโรงพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดร.วิยะดา รัตนะสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ  ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมโครงการ

          ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากรท่านแรก อาจารย์ประสงค์ พรหมสิทธิ์ ผู้ประสานงานมูลนิธิ IIFF และ โรงพยาบาลโจซัย   ประเทศญี่ปุ่น ให้การแนะนำแนวทางการไปทำงานที่โรงพยาบาลโจไซย เมืองยูกิ ประเทศญี่ปุ่น วิทยากรท่านที่สอง คุณพัชรียา พ่อค้า ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ-เชียงราย มาแนะแนวในหัวข้อ สมรรถนะของผู้ช่วยพยาบาลที่พึงมีต่อความคาดหวังของผู้รับบริการในโรงพยาบาลเอกชน

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
1/10/2564 22:36:27น. 1416
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศน์สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

#คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #โครงการปัจฉิมนิเทศน์สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน