ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ : พลังของคนรุ่นใหม่ พลังของการเปลี่ยนแปลง

6/10/2564 15:27:33น. 340
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมในค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ที่จัดขึ้นผ่านทาง google meet และทางเพจค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ คือ การนำเสนอแบบจำลองความคิดจากกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Prototype) ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ จำนวน 5 ทีม ได้แก่


1. ทีมสีฟ้าดำ

ผลงาน Design thinking : ศูนย์ตอปื๊นเฮือน กลุ่มทอผ้าใต้ถุนบ้าน การพัฒนาผ้าคล้องคอให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มจุดขายและความทันสมัยให้กับผ้าคล้องคอศูนย์ตอปื๊นเฮือน กลุ่มทอผ้าใต้ถุนบ้าน


2. ทีมสีแดงชมพู

ผลงาน Design thinking : เข่งปลาทูบ้านสันจกปก เข่งปลาทูบ้านสันจกปก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เข่งปลาทูให้เอาไปใช้ได้หลากหลายมากขึ้นเช่น นำไปใส่ซูชิหรืออาหารอื่น เป็นต้น พร้อมกับนำเข่งปลาทูไปพัฒนาเป็นภาชนะอื่นๆได้ เช่น ที่ใส่ดินสอ, กระเป๋า เป็นต้น เพิ่มจุดขายโดยการทำการ์ตูนสั้นและทำเพจทางสื่อแอพพลิเคชั่นต่างๆที่ลงการ์ตูนสั้นและประชาสัมพันธ์เรื่องเข่งปลาทูบ้านสันจกปกและภูมิปัญญาชาวบ้านอื่นๆพร้อมกับมีการตั้งองกรณ์ให้ความรู้ให้กับคนทำเข่งปลาทูอีกด้วย


3. ทีมสีม่วงน้ำตาล

ผลงาน Design thinking : ไส้อั่วสองพี่น้องสูตรสมุนไพรจากบ้านสันจกปก ไส้อั่วสองพี่น้องสูตรสมุนไพรจากบ้านสันจกปก การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายมากขึ้น และเกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ผลิต แรงงานการผลิตในหมู่บ้าน


4. ทีมสีเหลือง

ผลงาน Design thinking : ศูนย์ผ้าทอโบราณ บ้านผาทั่งภูมิปัญญา การพัฒนาผ้าทอโบราณ บ้านผาทั่งภูมิปัญญาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และปรับเปลี่ยนให้สินค้าเป็นเอกลักษณ์แต่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่และความละเอียดอ่อนของลายผ้าไว้


5. ทีมสีน้ำเงินแสด

ผลงาน Design thinking : ฮิมต้า การ์เด้น และ เข่งปลาทูบ้านสันจกปก การพัฒนาเข่งปลาทูบ้านสันจกปกจัดกิจกรรมร่วมกับฮิมต้าการ์เด้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนที่ฮิมต้าการ์เด้นและร่วมกิจกรรมเข่งปลาทูบ้านสันจกปกเพื่อเพิ่มช่องทางการขายและให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

 

สำหรับคณะกรรมการที่ให้ข้อแนะนำผลงานของเยาวชน ได้แก่

1. คุณกมลสันต์ ศรีวิราช (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดพะเยา และผู้ประกอบการตลาดท่าวังทอง)

2. คุณสุเมธ เตชะกุลวิโรจน์ (บริษัท เอ็มทูโฮเทล วอเตอร์ไซด์ จำกัด)

3. คุณณัฐวุฒิ คูสุวรรณ (นายกสโมสรโรตารีเชียงคำ)

4. อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

5. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์


         อีกทั้ง โครงการนี้ยังเป็นเป็นการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพของนิสิตในหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร ผ่านรายวิชาการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการบริหารโครงการสื่อสาร รวมถึงการพัฒนาทักษะ 4C ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมีที่ปรึกษาโครงการได้แก่ อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน อาจารย์นิตยา บุญชุ่ม และอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
6/10/2564 15:27:33น. 340
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ : พลังของคนรุ่นใหม่ พลังของการเปลี่ยนแปลง

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน