บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ โครงการสัมมนาส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ ทีมสหวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกั

6/10/2564 15:29:57น. 400
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

           ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ร่วมเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ โครงการสัมมนาส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ ทีมสหวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา ณ โรงแรม เอ็มทู วอเตอร์ไซด์ จังหวัดพะเยา

            โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมนา ประกอบไปด้วย อัยการจังหวัดพะเยา,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา,ปกครองจังหวัดพะเยา และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา โดยทุกหน่วยงานได้ร่วมกันถอดบทเรียนและเสนอแนะนโยบายต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
6/10/2564 15:29:57น. 400
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ โครงการสัมมนาส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ ทีมสหวิชาชีพและผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกั

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน