กองกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุมพิจารณาเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

6/10/2564 17:27:26น. 951
ศิษย์เก่าดีเด่น
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น.  บุคลากรกองกิจการนิสิตได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น  ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา โดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก ทั้งหมด 53 คน โดยแบ่งเป็น รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ จำนวน 6 คน , รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม จำนวน 6 คน , รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ด้านความสำเร็จในอาชีพ จำนวน 28 คน และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ด้านผลงานดีเด่นสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม จำนวน 13 คน โดยผลการคัดเลือกจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางเพจ  University Of Phayao Alumni


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
6/10/2564 17:27:26น. 951
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุมพิจารณาเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

##SDG17
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน