นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 จากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

8/10/2564 15:30:17น. 1597
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          นางสาวไอดา โมราบุตร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขากายภาพบำบัด เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งนางสาวไอดา ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 จากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ทั้งนี้นางสาวไอดา ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ตนได้รับรางวัลนี้มา ทำให้รู้สึกภูมิใจในตัวเอง พร้อมทั้งยังขอบคุณเพื่อน ๆ ที่คอยสนับสนุนตน และได้ฝากถึงเพื่อน ๆ รุ่นพี่และรุ่นน้องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมว่า การทำงานส่วนรวมที่เราไม่หวังผลตอบแทน ทุก ๆ กิจกรรมหรืองานส่วนรวมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็อยากให้ตั้งใจและให้ความสำคัญเท่า ๆ กันเสมอ และอยากให้ทุกคนเปิดรับการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ทางคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดี กับนางสาวไอดา โมราบุตร กับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ด้วย

            

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กภ.พลากร อุดมกิจปกรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.กภ.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
8/10/2564 15:30:17น. 1597
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 จากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

#คณะสหเวชศาสตร์ #สหเวชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #AHS #UP #นิสิตสาขากายภาพบำบัด
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน