UPSR จิตอาสา ม.พะเยา อำนวยความสะดวกผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

9/10/2564 11:19:23น. 222
UPSR จิตอาสา ม.พะเยา อำนวยความสะดวกผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
UPSR จิตอาสา ม.พะเยา อำนวยความสะดวกผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


   วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วย บุคลากร และนิสิตจิตอาสา ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา ลงพื้นที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จัดระเบียบและบริการในการฉีดวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองกิจการนิสิต และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมบริการประชาชนในการฉีดวัคซีน ทั้งนี้จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทานในทุกพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตามมาตรการป้องกันและรักษาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙๙อย่างต่อเนื่อง และยังได้รับความร่วมมือจากกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ รวมไปถึง กองอาคารสถานที่ ในการอำนวยความสะดวกด้านการจัดการจราจร การทำความสะอาด การจัดรถไฟฟ้ารับส่งผู้รับบริการ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวนประมาณ ๑,๗๐๐ คน 
       ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา UPSR (University of Phayao Social Responsibility) เป็นองค์กรเพื่อพัฒนาคนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปลูกจิตสำนึกให้นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม และได้เรียนรู้ถึงต้นเหตุของปัญหาที่ชุมชนประสบ และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยใช้ศักยภาพและความสามารถของตน รวมทั้งการรู้จักเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละและผู้แบ่งปันให้เพื่อนๆ ร่วมสังคมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมทางสังคม 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   
9/10/2564 11:19:23น. 222
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


UPSR จิตอาสา ม.พะเยา อำนวยความสะดวกผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

#UPSRจิตอาสา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน