คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ (สายวิชาการ) ในโครงการประกวดเว็บไซต์ส่วนงานและหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564

12/10/2564 11:14:45น. 3633
ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ (สายวิชาการ)
        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน (สายวิชาการ) ในโครงการประกวดเว็บไซต์ส่วนงานและหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการให้คะแนนในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยาพัฒนาเว็บไซต์ให้มีมาตรฐาน สวยงาน เป็นสากล มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการยกระดับในการพัฒนาและการดำเนินงาน Ranking website ซึ่งการประกวดเว็บไซต์ประเภทส่วนงานสายวิชาการ มีส่วนงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 16 ส่วนงาน และประเภทหน่วยงานสายสนับสนุน มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน
           โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับมอบรางวัล จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
12/10/2564 11:14:45น. 3633
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ (สายวิชาการ) ในโครงการประกวดเว็บไซต์ส่วนงานและหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg8 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน