บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วม ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในประเด็นสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เข้าใจคนทุก Gen ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

15/10/2564 10:20:17น. 244
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรา  บุรารักษ์  ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมกับคณาจารย์จาก 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วม ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในประเด็นสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เข้าใจคนทุก Gen  ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ภาคกลาง ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของโครงการ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ได้บรรยายเรื่องการจัดการข้ามแฟลตฟอร์มและการเล่าเรื่องข้ามแฟลตฟอร์ม โดยใช้ความรู้เชิงทฤษฎีผสมกับประสบการณ์  ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ได้มีมุมมองและวิธีคิดในการจัดการแฟลตฟอร์มได้อย่างหลากหลายและลดภาระทั้งด้านคนและต้นทุนการผลิตมากขึ้น  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
15/10/2564 10:20:17น. 244
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วม ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในประเด็นสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เข้าใจคนทุก Gen ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน