ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

15/10/2564 11:48:09น. 189
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 15 ตุลาคม 2564
รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ที่เยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานฯประจำปี 2564 ทั้ง 23 คน ผ่านระบบออนไลน์ นำโดย ดร.เจริญ ชินวาณิชย์เจริญ รองประธานคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา บูลภักดิ์ เลขานุการคณะทำงานฝ่ายการศึกษา ดร.ดวงกมล บางชวด กรรมการและเลขานุการคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา และพ.อ.นพ.ภูษิต เฟื่องฟู กรรมการโครงการฯด้านการสาธารณสุข โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับ และตัวแทนนักเรียนทุนพระราชทานฯ นำเสนอ “ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา” พร้อมร่วมพูดคุยกับคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์


  

facebooktwitterline


ภาพ :   รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
15/10/2564 11:48:09น. 189
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน