มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี พ.ศ. 2564

19/10/2564 10:25:00น. 402
วางพานพุ่มถวายราชสักการะ

วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี และ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการ นางสาวจิตรสุดา เวตมะโน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ถนนพระรามที่ ๖ (ซอยโยธี)


ความเป็นมาของวันเทคโนโลยีของไทย เริ่มต้นเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จากการศึกษาและค้นพบวิธีการทำฝนเทียมสูตรใหม่ของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงควบคุมบัญชาการและอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่เป็นครั้งแรกของโลก ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้สนามบินบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นฐานปฏิบัติการ และประสบความสำเร็จฝนตกตามเป้าหมายอย่างแม่นยำ สร้างความประทับใจและยินดีแก่คณะผู้แทนรัฐบาลสิงค์โปร์และผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในวันนั้นเป็นอย่างยิ่งfacebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการ   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
19/10/2564 10:25:00น. 402
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี พ.ศ. 2564

##phayao ##UPCM


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน