คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (อันดับใน SJR ranking: Q1)

29/10/2564 11:47:17น. 1388
ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ.  ผศ. ดร. ภญ. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ  อ. ภญ. สุดารัตน์ แพงไตร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  Dr. Adam Joseph Osman Dede Community Health Workers Improve Smoking Cessation When They Recruit Patients in Their Home Villages

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ.

ผศ. ดร. ภญ. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ

อ. ภญ. สุดารัตน์ แพงไตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

Dr. Adam Joseph Osman Dede

[The foreign Specialist].

ผลงานวิจัยเรื่อง

Community Health Workers Improve Smoking Cessation When They Recruit Patients in Their Home Villages"

ในวารสาร Journal of Primary Care and Community Health

(อันดับใน SJR ranking: Q1).

อ่านผลงานวิจัยได้

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34634974/ 

ที่งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
29/10/2564 11:47:17น. 1388
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (อันดับใน SJR ranking: Q1)

#Research #Innovation #Publication #Pharmacy #Universityofphayao
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน