ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตใช้บริการฐานข้อมูลคลังปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา

29/10/2564 13:20:23น. 149
ฐานข้อมูลคลังปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา
         ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตใช้บริการฐานข้อมูลคลังปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao Digital Collections) ซึ่งเป็นแหล่งจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
         1. ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (Local Information Phayao Province)
         2. ภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี (Term Paper of Undergraduate Students)
         3. วิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (Thesis of Graduate Students)
         4. จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao Archives)

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ http://www.updc.clm.up.ac.th/Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตใช้บริการฐานข้อมูลคลังปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา

##ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยพะเยา ##ผลงานทางวิชาการ ##งานวิจัย ##Research ##ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ##ภาคนิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี ##Term Paper of Undergraduate Students ##Local Information Phayao Province ##วิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ##Thesis of Graduate Students ##จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา ##University of Phayao Archives ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##มหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG4 ##SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน