นิสิตสาขา CS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับรางวัล “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563”

1/11/2564 15:13:23น. 9588
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายจีระพันธ์ บุญสิน นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563” จาก สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 จึงปรับรูปแบบการรับรางวัลเป็นรูปแบบ Online โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันฑา สดสีนายกสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มอบ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (NCIT2021) เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2021 ที่ผ่านมา


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
1/11/2564 15:13:23น. 9588
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตสาขา CS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับรางวัล “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563”

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg5 #sdg8 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน