มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำปาง

1/11/2564 16:02:10น. 304
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำปาง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำพร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานในพิธีฯ โดยการนี้ ทรงพระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

พระกฐินพระราชทาน คือ พระกฐินที่ถือว่า ผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง  แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร  หรือบุคคลที่สมควร   ขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ นอกจากพระอารามหลวงสำคัญ  ๑๖  พระอาราม รัฐบาลโดยกรมการศาสนาจัดหาผ้าพระกฐิน และบริวารพระกฐิน ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม บริษัทห้างร้าน และบุคคลทั่วไป จะต้องยื่นความจำนงขอพระราชทานผ่านไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อถึงกำหนดกฐินกาลก็ติดต่อขอรับ เพื่อนำไปทอด ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทาน 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
1/11/2564 16:02:10น. 304
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำปาง

#พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน