คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางของคณะเภสัชศาสตร์

4/11/2564 11:26:30น. 128
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางของคณะเภสัชศาสตร์
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางของคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เพื่อชี้แจงและอธิบายให้บุคลากรคณะฯ ได้เข้าใจถึง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และค่านิยมร่วม ของคณะเภสัชศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2565
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ยังได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และเป้าหมาย รวมไปถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคณะฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ คณะฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
4/11/2564 11:26:30น. 128
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางของคณะเภสัชศาสตร์

#UniversityofPhayao #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน