UPITI ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา

11/11/2564 15:23:33น. 1417
UPITI

วันที่ 11 พฤศจิยายน 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้วิจัยและพัฒนาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมมอบให้กับสถานประกอบการปลานิลแดดเดียวแม่ทองดี โดยคุณจักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า ผู้ประกอบการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ลดต้นทุนการใช้พลังงาน และลดระยะเวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
11/11/2564 15:23:33น. 1417
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


UPITI ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา

# มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน