คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564

11/11/2564 15:57:59น. 90
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
      เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ จากคณะแพทยศาสตร์ คณะร่วมสอนชั้นปรีคลินิก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ตลอดจนตัวแทนนิสิตแพทย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

      โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อแจ้งความคืบหน้าให้คณะกรรมการรับทราบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดการตรวจประเมินหลักสูตร ฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์แพทย์ และอาจารย์ร่วมสอนทั้งระดับชั้นปรีคลินิก ระดับช้นคลินิก และสร้างความเข้าใจ หาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
11/11/2564 15:57:59น. 90
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #ShoolOfMedicine # มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน