คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1/2564

12/11/2564 16:55:34น. 816
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1/2564 นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ จากสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ และสำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

          โดยวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะแพทยศาสตร์ โดยคณะกรรมการภายนอก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา และแจ้งกำหนดการ "โครงการเตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" ในวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ ยังได้มีการพิจารณาแผนการพัฒนาองค์กร มอบหมายหน้าที่ต่างๆ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบของเกณฑ์ฯ ร่วมกันจำแนกตัวชี้วัดของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา อีกด้วย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
12/11/2564 16:55:34น. 816
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1/2564

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofMedicine #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน