บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมกันจัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การติดต่อสื่อสาร

16/11/2564 15:57:27น. 1560
กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การติดต่อสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานด้านการสื่อสาร โดยนางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย หัวหน้างานธุรการ  เป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสารประเภทต่าง ๆ เช่น การสื่อสารทางโทรศัพท์ การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการเขียนบันทึกข้อความ รูปแบบหนังสือภายนอก  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
16/11/2564 15:57:27น. 1560
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมกันจัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การติดต่อสื่อสาร

##กิจกรรม KM ##แลกเปลี่ยนเรียน ##การติดต่อสื่อสาร ##SDG4 ##SDG8 ##SDG17
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน