บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมกันจัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การติดต่อสื่อสาร

16/11/2564 15:57:27น. 353
กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การติดต่อสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานด้านการสื่อสาร โดยนางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย หัวหน้างานธุรการ  เป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสารประเภทต่าง ๆ เช่น การสื่อสารทางโทรศัพท์ การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการเขียนบันทึกข้อความ รูปแบบหนังสือภายนอก  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
16/11/2564 15:57:27น. 353
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน