คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภญ. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ ที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมฯ

16/11/2564 16:31:51น. 80
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์  ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม "สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร"  จากวิทยาลัยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย(ว.ภ.ส)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์

ที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม "สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร"

จากวิทยาลัยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย(ว.ภ.ส)

ตามประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ที่ 14/2564 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
16/11/2564 16:31:51น. 80
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภญ. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ ที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมฯ

#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน