คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 3

17/11/2564 16:03:15น. 92
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 3

       เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 3” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจความสำคัญและคุณลักษณะของเกณฑ์ EdPEx เพื่อให้สามารถประเมินตนเอง เข้าใจบริบทของสถาบัน และสามารถวางแผนให้เกิดการพัฒนาองค์กร รวมถึงใช้เกณฑ์ดังกล่าวฯ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบระบบบริหารงานองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์โดยคำนึงถึงภาพรวมขององค์กรเป็นสำคัญ เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย 2 หมวดหลัก คือ หมวดที่ 3  ผู้เรียน/ลูกค้า และ หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

    


                           ข้อมูล / ภาพ: นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
17/11/2564 16:03:15น. 92
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 3

#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน