คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ภก.นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

22/11/2564 15:38:15น. 1665
 ดร.ภก.นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยเรื่อง “Genetic variants associated with severe cutaneous adverse drug reactions induced by carbamazepine"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ.

ดร.ภก.นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม.

ผลงานวิจัยเรื่อง

Genetic variants associated with severe cutaneous adverse drug reactions induced by carbamazepine".

ในวารสาร British Journal of Clinical Pharmacology

(อันดับใน SJR ranking: Q1).

อ่านผลงานวิจัยได้ที่

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34350628/

งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
22/11/2564 15:38:15น. 1665
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ภก.นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

#Research #Innovation #Publication #Pharmacy #Universityofphayao #งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน