กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 2]

23/11/2564 15:26:01น. 970
UP UPDATE TCAS65
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนจาก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย อาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน) และคณะสาธารณสุขศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ทอนช่วย อาจารย์นิศารัตน์ อุตตะมะ อาจารย์ผาณิต ศรีสุทธะ อาจารย์ภัชรี พิมาลรัมย์) ร่วมแนะนำการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 150 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เอกชัย เทียนเงิน   
ข้อมูล/ข่าว :    เอกชัย เทียนเงิน   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
23/11/2564 15:26:01น. 970
Print Friendly and PDF

กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 2]

#UP UPDATE TCAS65
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน