บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

23/11/2564 16:19:40น. 86
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการมาใช้ในการปฎิบัติงานจริง  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
23/11/2564 16:19:40น. 86
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #University of Phayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน