ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับบุคลากรจากงานผลิตสื่อและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการถ่ายทอดสดในระบบออนไลน์

23/11/2564 16:50:09น. 90
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารสื่อใหม่) ต้อนรับบุคลากรจากงานผลิตสื่อและนวัตกรรม และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการถ่ายทอดสดในระบบออนไลน์เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ : CICSF (2021) ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
23/11/2564 16:50:09น. 90
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับบุคลากรจากงานผลิตสื่อและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการถ่ายทอดสดในระบบออนไลน์

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #University of Phayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน