ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” ณ ลานเอนกประสงค์ หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี

23/11/2564 17:07:03น. 109
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ ร่วมกิจกรรม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” มหาวิทยาลัยพะเยา สืบสานประเพณี ดีกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนยกระดับองค์ความรู้ทางศิลปและวัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) และความเป็นสากล ตามแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยได้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ หล่อผางประทีป และร่วมลอยกระทง ณ ลานเอนกประสงค์ หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
23/11/2564 17:07:03น. 109
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” ณ ลานเอนกประสงค์ หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #University of Phayao
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน