กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005153 ทักษะชีวิต หรือกลุ่มวิชาพลานามัย

26/11/2564 9:54:50น. 1652
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจอกายน 2564 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005153 ทักษะชีวิต หรือ
กลุ่มวิชาพลานามัย ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Mcrosoft Teams Live Event โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี และดร.นิรมล พรมนิล เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวนทั้งสิ้น 2,000 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
26/11/2564 9:54:50น. 1652
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005153 ทักษะชีวิต หรือกลุ่มวิชาพลานามัย

#หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน