คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนายุทธศาสตร์และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

29/11/2564 9:39:57น. 1328
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  จัดกิจกรรมสัมมนายุทธศาสตร์และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนายุทธศาสตร์และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จ.พะเยาและ ผ่านระบบออนไลน์ ms teams โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้นโยบายการบริหารจัดการคณะนิติศาสตร์ ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criterial for Performance Excellence (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยาและเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    พวงผกา ธนะจักร์/กฤตพร จุใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
29/11/2564 9:39:57น. 1328
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนายุทธศาสตร์และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #สัมมนายุทธศาสตร์ #SDG16 #sdg4
#sdg4 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน