กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 5]

29/11/2564 15:45:13น. 1331
UP UPDATE TCAS65
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาจารย์อธิคม บุญซื่อ) คณะศิลปศาสตร์ (ผช.ดร.คมกฤช ตาชม ดร.เบญจพร เทพสีหนู) คณะพยาบาล (ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ ดร.จุฑามาศ ผลมาก) ร่วมแนะนำการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 220 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เอกชัย เทียนเงิน   
ข้อมูล/ข่าว :    เอกชัย เทียนเงิน   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
29/11/2564 15:45:13น. 1331
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [DAY 5]

#UP UPDATE TCAS65
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน