คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM

30/11/2564 15:05:24น. 777
เสียงสะท้อนจากนิสิต


งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรม “ผู้บริหารพบปะนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. โดยมี ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมรับฟังเสียงสะท้อนจากนิสิต การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายด้านการพัฒนานิสิตจากผู้บริหารและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ ในสวัสดิการด้านต่าง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 170 คนข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานวิชากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
30/11/2564 15:05:24น. 777
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน