คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q2)

3/12/2564 10:00:38น. 1124
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q2)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปาณิสรา หลีค้วน และ ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (Q2)

“Narratives on Sex and Contraception from Pregnant Adolescent Women in a Northern Province in Thailand: A phenomenological Study”
INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing
(Volume 58: 1–11 (2021), DOI: 10.1177/00469580211056219)

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
3/12/2564 10:00:38น. 1124
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q2)

#คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา #การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q2)


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน